ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 18η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα:

 1. Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. Α446/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (4ο Τμήμα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 2. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 187/2018 οριστικής απόφαση του Ειρηνοδικείου Πατρών (τακτική διαδικασία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)
 3. Έγκριση της από 30/05/19 Γνωμοδότησης και του από 11/06/19 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων (α’ φάση 2019), συνολικού προϋπολογισμού 690.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 4. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Δ/ντρια)
 5. Kατάρτιση όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, για την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 6. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Ξουρή) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 7. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου στη Συνάντηση των εταίρων (Partners Meeting) του Έργου RE-WATER, στο Μπάρι της Ιταλίας στις 9,10 και 11 Ιουλίου 2019 (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αναπληρωτής Αρμ. Δ/ντής)

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Disclaimer:

Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου.


Πηγή

 • Δημοσιεύτηκε:

  14 Ιουνίου 2019

 • Κατηγορίες:

  Κοινωνία