Τιμητική εκδήλωση ιδρυτικών μελών Συλλόγου Καρσάνων Λευκάδος Αθήνας


Πηγή