Υπεγράφη η σύμβαση για την δημοτική οδοποιία Μελιτειέων, Κορισσίων , Λευκιμμαίων.

Δήμος Κέρκυρας Υπεγράφη η σύμβαση για την δημοτική οδοποιία Μελιτειέων, Κορισσίων , Λευκιμμαίων.

Υπογράφηκε χθες από το Δήμαρχο Κέρκυρας, Κώστα Νικολούζο, και τον ανάδοχο του έργου Δραγανίγο Βασίλειο, εκπρόσωπο της της εταιρείας “ Α. ΄Ανθης – Β. Δραγανίγος – Ι Πανταζής Ο.Ε – Κορυφώ Τεχνική”, σύμβαση για την «Δημοτική οδοποιία, Δημοτικών Ενοτήτων Μελιτειέων, Κορισσίων , Λευκιμμαίων.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 84.780.09.ευρώ και η χρονική διάρκεια του έργου είναι 6 μήνες από την ημέρα της υπογραφής.


Πηγή