Υποψήφιοι με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Λευκάδα

Έγιναν γνωστά τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στη Λευκάδα στις εκλογές της 7ης Ιουλίου:

Δρακονταειδής Κωνσταντίνος

Κατωπόδη-Ντελημάρη Ζέτα-Ζωή

Σταύρακα Μαυρέτα

Tags:Υποψήφιοι με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Λευκάδα


Πηγή