Φάρος Ζωής: Άμεση ανάγκη για αίμα.

Υγεία Φάρος Ζωής: Άμεση ανάγκη για αίμα.

Παρακαλούμε κοινοποιήστε και όσοι μπορείτε να δώσετε αίμα. Ας βοηθήσουμε!

Η ανακοίνωση είναι από τον «Φάρο Ζωής».


Πηγή