1ο Γυμνάσιο Πύργου: «Ζωντάνεψαν» τους περσικούς πολέμους…


Τη σκληρή και σωστή δουλειά που γίνεται εντός των σχολικών αιθουσών του απέδειξε για ακόμα μια φορά το 1ο Γυμνάσιο Πύργου, το οποίο κατάφερε να λάβει ακόμα μια διάκριση από τη συμμετοχή του σε μαθητικούς διαγωνισμούς, όπου τα τελευταία χρόνια διαπρέπει.

Η συνεργασία μαθητών και καθηγητών κρίνεται κάτι παραπάνω από αποδοτική, καθώς οι νέοι τρόποι διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι καθηγητές έχουν φέρει σημαντικά αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα, το 1ο Γυμνάσιο Πύργου συμμετείχε στο 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» στο έργο που είχε αναλάβει ο «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». Πρόκειται για μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου και στο οποίο συμμετείχαν απ’ όλη την Ελλάδα 5 Νηπιαγωγεία, 25 Δημοτικά, 48 Γυμνάσια, 16 Γενικά Λύκεια και 3 ΕΠΑΛ. Το ενδιαφέρον για τον Πύργο εστιαζόταν στην κατηγορία των Γυμνασίων, όπου το 1ο Γυμνάσιο Πύργου κατάφερε από σύνολο 48 σχολείων να λάβει Ανοιχτή Ετικέτα Ποιότητας Καλής Πρακτικής μαζί με ακόμα 7 συμμετοχές. Να σημειωθεί ακόμα ότι από τις υπόλοιπες 7 συμμετοχές, δυο ανήκαν στην Δυτική Ελλάδα.

Το θέμα με το οποίο συμμετείχε το σχολείο στο διαγωνισμό αφορούσε το μάθημα της Αρχαίας Ιστορίας και συγκεκριμένα τον τρόπο διδασκαλίας των Περσικών Πολέμων, όπου αναπτύχθηκε το κεφάλαιο «Ο Θεμιστοκλής και η Περσική επίθεση-Μια εκπαιδευτική πρακτική στο πλαίσιο της ανεστραμμένης τάξης» με τη χρήση βίντεο που βοηθά στην καλύτερη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας. Υπεύθυνη για την πορεία του θέματος ήταν η φιλόλογος Θεοδοσία Κλουκίνα, επικεφαλής της ομάδας ανάπτυξης. Τα παιδιά που συμμετείχαν, δραματοποίησαν το διάλογο του Θεμιστοκλή και του Σπαρτιάτη ναύαρχου Ευρυβιάδη, που δε συμφωνούσαν για το που θα γίνει η ναυμαχία.

Στόχος ήταν οι μαθητές να βιώσουν ένα «διαφορετικό» μάθημα Αρχαίας Ιστορίας, ζωντανό και «σύγχρονο» που θα μπορούσε να προκαλέσει το ενδιαφέρον τους, να τους οδηγήσει σε πληρέστερη κατανόηση των ιστορικών δεδομένων και να τους κατευθύνει σε συνεργατικές δραστηριότητες. Σημαντικό πρόβλημα σε τέτοιους διδακτικούς σχεδιασμούς αποτελεί η διαχείριση του χρόνου, που αντιμετωπίστηκε με την υιοθέτηση του παιδαγωγικού μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης. Αυτή στηρίχτηκε τεχνολογικά στην πλατφόρμα LAMS, που πρόσφερε τη δυνατότητα χρήσης ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης. Οι μαθητές έτσι μπορούσαν να προσαρμόσουν την παρακολούθηση του βίντεο στο δικό τους χρόνο, να την επαναλάβουν όσες φορές ήθελαν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις με άνεση, καλλιεργώντας δεξιότητες αυτόνομης μάθησης.

Όσον αφορά τους στόχους που επετεύχθησαν, είναι πολλοί. Οι μαθητές κατάφεραν να προσεγγίσουν άμεσα το ιστορικό υλικό, να περιγράφουν τον τρόπο διεξαγωγής της ναυμαχίας στη Σαλαμίνα, να αναγνωρίζουν το ρόλο του Θεμιστοκλή, να αναδιατυπώνουν τις διάφορες απόψεις, να αξιολογούν τη σημασία της απόκρουσης της περσικής επίθεσης για την εποχή της και διαχρονικά, να παρουσιάζουν με ακρίβεια τα γεγονότα, να ερμηνεύουν τα κίνητρα των πρωταγωνιστών, να κρίνουν το ρόλο ιστορικών προσώπων, να ταξινομούν τους επιμέρους παράγοντες των γεγονότων, να αναπτύσσουν ιστορική σκέψη και συνείδηση, να αποκτούν δεξιότητες αξιοποίησης ΤΠΕ, να είναι σε θέση να επικοινωνούν και να διαχειρίζονται το διαδίκτυο υπεύθυνα, να καλλιεργούν δεξιότητες αυτόνομης μάθησης, να συνεργάζονται, να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και τέλος να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση.

Ο βασικότερος όμως στόχος του 1ου Γυμνασίου Πύργου είναι να προσφέρει παιδεία στους μαθητές του και τη δυνατότητα να επιχειρηματολογούν, αποτελώντας έτσι μια καινοτομία στην εκπαίδευση.


Πηγή