Ανακατασκευή παιδικών Χαρών Λυγιάς και Βασιλικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» προϋπολογισμού 60.000€. Πρόκειται για την ανακατασκευή δύο υφιστάμενων παιδικών χαρών που βρίσκονται στη Λυγιά (στο λιμάνι) και στη Βασιλική.
Οι εργασίες που προβλέπονται για τις παιδικές χαρές αφορούν:

την τοποθέτηση νέων οργάνων με τα απαραίτητα δάπεδα ασφαλείας,
την τοποθέτηση κρήνης, πληροφοριακής πινακίδας, καθιστικών και καλαθιών απορριμμάτων,
την εγκατάσταση εξοπλισμού για τον ηλεκτροφωτισμό του χώρου,
την αντικατάσταση και βελτίωση της περίφραξης,
την εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου για τα υφιστάμενα δέντρα (στην παιδική χαρά της Βασιλικής).

Επίσης προβλέπεται η πρόσβαση και η χρήση των χώρων από ΑΜΕΑ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


Πηγή