Ανακοίνωση για την έκδοση Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (Κ.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 15η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ Η 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΜΕΑ

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
2. Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ, στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος για τους δικαιούχους επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ, ή Aπόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα.
3.Φωτοτυπία ταυτότητας
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΜΕΑ
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
2.Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
3. Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής στην οποία αναγράφεται απαραίτητα ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) ή βεβαίωση απογραφής για τους δικαιούχους επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ, ή Aπόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα.
4.Φωτοτυπία ταυτότητας
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.


Πηγή