Απο 25 Ιουλίου-25 Σεπτεμβρίου οι κατασκηνώσεις στα Γουβιά.

Δήμος Κέρκυρας Απο 25 Ιουλίου-25 Σεπτεμβρίου οι κατασκηνώσεις στα Γουβιά.

Σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών με αριθμ. Δ11/οικ. 16878/678/12.04.2019 (ΦΕΚ 1339 τ.Β/18.04.2019) με θέμα την «Ανάθεση οργάνωσης της λειτουργίας παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους, οι παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ», που βρίσκονται στον όρμο Γουβιών Κέρκυρας, θα λειτουργήσουν για το έτος 2019, το χρονικό διάστημα από 25 Ιουλίου, μέχρι 25 Σεπτεμβρίου και θα φιλοξενηθούν παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, τα οποία έχουν ανάγκη για παραθερισμό, παιδιά με αναπηρίες, ηλικιωμένοι (είτε επισκέπτονται ΚΑΠΗ είτε όχι) και ενήλικοι με αναπηρίες.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι πέντε:

  • Πρώτη Κατασκηνωτική Περίοδος : 25 Ιουλίου ημέρα Πέμπτη μέχρι 03 Αυγούστου ημέρα Σάββατο ( για άτομα με αναπηρία και παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, 10 ημέρες)
  • Δεύτερη Κατασκηνωτική Περίοδος : 06 Αυγούστου ημέρα Τρίτη μέχρι 15 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη (για παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, 10 ημέρες).
  • Τρίτη Κατασκηνωτική Περίοδος : 18 Αυγούστου ημέρα Κυριακή μέχρι 27 Αυγούστου ημέρα Τρίτη (για παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, 10 ημέρες).
  • Τέταρτη Κατασκηνωτική Περίοδος: 30 Αυγούστου ημέρα Παρασκευή μέχρι 08 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή (για παιδιά ηλικίας 6-16 ετών, 10 ημέρες).
  • Πέμπτη Κατασκηνωτική Περίοδος: 11 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη μέχρι 20 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή ( για ηλικιωμένα άτομα, 10 ημέρες)

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο Παλαιό Δημαρχείο (San Giacomo), Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη (ισόγειο) μέχρι τις 23 Ιουλίου 2019, τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 πμ – 14:00.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26610 44410.


Πηγή