Κέρκυρα: Ομόφωνο «ναι» από ΣΥΔΙΣΑ για την ένταξη της χρηματοδότησης για το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείριση […]

Δήμος Κέρκυρας Κέρκυρα: Ομόφωνο «ναι» από ΣΥΔΙΣΑ για την ένταξη της χρηματοδότησης για το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Συνεδρίασε το ΔΣ του ΣΥΔΙΣΑ σήμερα το μεσημέρι με κυρίαρχο θέμα την ένταξη της πράξης «Εγκατάστασης επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας».

Ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη με τα μέλη του ΔΣ να προχωρούν σε σύντομο απολογισμό για τα στάδια που υπήρξαν για να φτάσουμε σήμερα σε αυτό το σημείο.


Πηγή