Κέρκυρα: Σύμβαση έργου αποκατάστασης τεχνικών έργων αντιστήριξης οδοστρωμάτων.

Π.Ι.Ν Κέρκυρα: Σύμβαση έργου αποκατάστασης τεχνικών έργων αντιστήριξης οδοστρωμάτων.

Τη σύμβαση κατασκευής του έργου “Αποκατάσταση τεχνικών έργων αντιστήριξης οδοστρωμάτων”, προϋπολογισμού 135.000 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με ΣΑΕΠ 822 με ΚΕ 2017 ΕΠ82200000 και ο ανάδοχος ανέλαβε την υποχρέωση αποπεράτωσης του έργου εντός 10 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

“Συνεχίζουμε τα έργα καθημερινότητας, οδικά έργα και έργα αποκατάστασης ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα, προκειμένου να παρέμβουμε σε σημεία ευθύνης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αποδίδοντάς τα προς χρήση στους συμπολίτες μας. Βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών και προσπαθούμε να απορροφήσουμε όλα τα κονδύλια και όλες τις χρηματοδοτήσεις που έχουμε στη διάθεσή μας σε έργα, δράσεις και μελέτες για τα νησιά μας”,δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.


Πηγή