Κοινωνική δράση στήριξης παιδιών από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών


Η Ιερά Μητρόπολη Πατρών στο πλαίσιο υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδαςπου στοχεύουν στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων ΤΕΒΑ/FEAD (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους), συνεργάζεται με την Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την ελληνική ΜENSA και άλλους φορείς, και διοργανώνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργικών δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών.

Το πρόγραμμα εισάγει σημαντικές καινοτομίες και σύγχρονες βιωματικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Δομείται σε εργαστήρια και ποικίλες δραστηριότητες όπως ρομποτική, παιχνίδια ρόλων, χοροθέατρο, δημιουργία ιστορίας μεcartooncomics, ψηφιακή φωτογραφία, κεραμική, κατασκευές, ζωγραφική, αγιογραφία, κ.α.

Μέσα από το «Καλοκαιρινό Πρόγραμμα μάθησης, δημιουργικής έκφρασης, κίνησης και ψυχαγωγίας για παιδιά 6 – 12 ετών», τα παιδιάωφελούμενοι του ΤΕΒΑ:

  • Θα καλλιεργήσουν ενδιαφέροντα και δεξιότητες όπως η μουσικοκινητική, το θέατρο, η φωτογραφία, η ζωγραφική, οι κατασκευές, η αγιογραφία, η τεχνολογία, η ρομποτική, κ.α.
  • Θα αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας (συνεργασία, κριτική σκέψη, ενσωμάτωση στην ομάδα, αυτορρύθμιση, επίτευξη κοινών στόχων, προσωπική επικοινωνία, κ.α.).
  • Θα λάβουν ερεθίσματα για την ανάπτυξη της αντιληπτικής τους ικανότητας, την βελτίωση της γλωσσικής και κινητικής τους λειτουργίας, την ανάπτυξη της φαντασίας και του αυθορμητισμού τους, την μείωση της υπερκινητικότητας και τον έλεγχο της συγκέντρωσης, την βελτίωσης της αντοχής, του συντονισμού και της ισορροπίας, την καλλιέργεια του ρυθμού και πολλά άλλα.
  • Θα ανακαλύψουν και θα ενισχύσουν τις δεξιότητες τους με τη διεπιστημονική προσέγγιση STEAM, σύμφωνα με την οποία η Επιστήμη, η Τεχνολογία, η Μηχανική, οι Τέχνες και τα Μαθηματικά αντιμετωπίζονται ως ολότητα και καλλιεργούν τη δημιουργική και κριτική σκέψη των μαθητών ώστε να επιλύουν πραγματικά προβλήματα.

Τα εργαστήρια θα διεξάγονται καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή,και ώρες 08:30 έως 14:30 στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής MENSA, Σαχτούρη 23, Πάτρα. Το πρόγραμμα ξεκινά την Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019. Κατά την διάρκεια και με την ολοκλήρωση του κύκλου των εργαστηρίων οι γονείςθαλάβουν επιστημονικές συμβουλές για το σύνολο των δεξιοτήτων των παιδιών.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες, ωφελούμενοιΤΕΒΑ,μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα2611 100225 και 6949 449541 μέχρι και την Πέμπτη 4/7/2019 και ώρες 9:30 έως 14.30. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.


Πηγή