Κοινωφελές Ίδρυμα «Γεράσιμος Πρίαμος»: Προκήρυξη Υποτροφιών

Προκήρυξη Υποτροφιών για νέους με καταγωγή από Σάμη

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΙΑΜΟΣ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Το Δ.Σ.του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Γεράσιμος Πρίαμος» που εδρεύει στα Χαλιωτάτα Σάμης σύμφωνα με την 3774/2 Φεβρουαρίου 1930 δημόσια διαθήκη του Γεράσιμου Πρίαμου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2018-2019 την χορήγηση υποτροφιών σε σπουδαστές. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε νέους και νέες των οποίων οι γονείς ή ένας έξ’ αυτών είναι μόνιμοι κάτοικοι Χαλιωτάτων ή Σάμης καταγόμενοι από τα Χαλιωτάτα. Η ηλικία τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το εικοστό πρώτο έτος (21) και να σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας. Η επιλογή τους γίνεται με εκλογή, χωρίς διαγωνισμό, και μόνον όταν ο αριθμός των υποτρόφων υπερβαίνει τους τρείς (3) διενεργείται διαγωνισμός σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμό 131/1990 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Οι υποτροφίες θα χορηγούνται όσα χρόνια διαρκεί η φοίτηση ενός εκ των υποτρόφων, και εφόσον ο υπότροφος ανταπεξέρχεται με επιτυχία στα μαθήματα του, και προάγεται στο επόμενο έτος των σπουδών, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου εξαμήνου. Η προθεσμία της υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 5-07-2019 ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

  1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και κατοικίας.
  2. Πιστοποιητικό γέννησης και Ιθαγένειας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86 ότι δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία.
  4. Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86 ότι θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό όταν ειδοποηθεί επί ποινή ακυρότητας.
  5. Βεβαίωση εγγραφής σε Α.Ε.Ι. –Τ.Ε.Ι.
  6. Πιστοποιητικό από τον Δήμο Σάμης ότι οι γονείς του είναι μόνιμοι κάτοικοι Χαλιωτάτων ή Σάμης καταγόμενοι από τα Χαλιωτάτα.

Ο Πρόεδρος

ΣάββαςΣαββαόγλου

(Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματέα του ιδρύματος κ. Μαρία Δημητράτου Τηλ. Επικοινωνίας : 697194848811)


Πηγή