Μεγάλες ελλείψεις νερού σε όλη σχεδόν την έκταση του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Για την κατάσταση που επικρατεί με το θέμα του νερού, εξέδωσε ανακοίνωση η παράταξη "Όραμα για την Δυτική Αχαΐα", αναφέροντας τα εξής:

"Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες και δεκτές έντονων και δικαιολογημένων παραπόνων από συνδημότες μας και αιρετούς για τις παρουσιαζόμενες μεγάλες ελλείψεις νερού σε όλη σχεδόν την έκταση του Δήμου. Πέραν του γεγονότος αυτού η κατάσταση σήμερα στην ΔΕΥΑΔ είναι ζοφερή δεδομένου ότι:

 • Δεν διαθέτει μόνιμο προσωπικό παρά μόνο κάποιους οκταμηνίτες των οποίων οι συμβάσεις λήγουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
 • Οι οφειλές της ανέρχονται σε δυσθεώρητα ύψη, μόνο στην ΔΕΗ ξεπερνούν τις 700.000 € και έχουν ήδη εκδοθεί εντολές για αποκοπές αντλιοστασίων. Το ύψος των οφειλών σε προμηθευτές και εργολάβους είναι άγνωστο. Συνολικά οι οφειλές με πρόχειρους υπολογισμούς εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπερνούν τα 2 εκ €. Άγνωστη βέβαια είναι η συνολική εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, ποιά είναι τα ταμειακά της διαθέσιμα κλπ.
 • Δεν υπάρχει οργανωμένη αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων βλαβών με συνέπεια να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην επισκευή τους, να είναι άγνωστο πως διασφαλίζεται η ποιότητα των επεμβάσεων, το είδος, το μέγεθος τους, το κόστος, η παραλαβή και βέβαια η εξόφληση τους.
 • Η εισπραξιμότητα της εταιρίας είναι εξαιρετικά χαμηλή, μόνο το 17 % των πελατών είναι συνεπείς στην εξόφληση των λογαριασμών, ενώ οι απλήρωτοι λογαριασμοί ξεπερνούν τα 3 εκ €!
 • Οι δικαστικές αποφάσεις για αναγκαστικές διαταγές πληρωμής έχουν στερέψει το ταμείο της ΔΕΥΑΔ.
 • Οι κλοπές νερού και οι αντικανονικές αρδεύσεις εντείνουν τα προβλήματα λειψυδρίας.
 • Άγνωστη παραμένει η τύχη σημαντικών παραγόντων στη λειτουργία της ΔΕΥΑΔ όπως η λήψη ενδείξεων κατανάλωσης και η έκδοση λογαριασμών,

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε χρονική περίοδο που οι ανάγκες σε νερό πολλαπλασιάζονται και οι ελλείψεις του δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην κοινωνία μας προτείνουμε την άμεση λήψη των παρακάτω μέτρων που θα αντιμετωπίσει τα φαινόμενα λειψυδρίας και θα είναι το πρώτο βήμα δρομολόγησης λύσεων για την επαναλειτουργία της ΔΕΥΑΔ.

 1. Μίσθωση γεωτρήσεων από το δήμο για λόγους πολιτικής προστασίας μέχρι τέλους της αντιπυρικής περιόδου, τέλος Οκτωβρίου, αυστηρά σε περιπτώσεις κοινοτήτων που υπάρχει πραγματική ανάγκη.
 2. Σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΔ για απασχόληση των υδραυλικών του δήμου στη ΔΕΥΑΔ για την αντιμετώπιση βλαβών αλλά και την παρακολούθηση των επεμβάσεων, την πιστοποίηση και παραλαβή των εργασιών επισκευής βλαβών από τα συνεργεία των εργολάβων. Παροχή γραμματειακής υποστήριξης και στελέχωσης με ένα τουλάχιστον στέλεχος της ΔΕΥΑΔ από τον Δήμο.
 3. Ορισμός υπευθύνου της ΔΕΥΑΔ ο οποίος θα συντονίζει καθημερινά τη λειτουργία των συνεργείων της και των συνεργείων των εργολάβων.
 4. Άμεση επισκευή των βλαβών που παρατηρούνται σήμερα στα δίκτυα και στα αντλιοστάσια για να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες νερού.
 5. Εγκατάσταση και δεύτερου εργολάβου για τη γρηγορότερη αντιμετώπιση βλαβών. Θα πρέπει να τεθεί στόχος καμία βλάβη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, να μη διαρκεί περισσότερο του ενός εικοσιτετραώρου.
 6. Εντοπισμός των 200 μεγαλύτερων οφειλετών της ΔΕΥΑΔ και ειδοποίηση τους για άμεση εξόφληση ή διακανονισμό των οφειλών τους. Στην περίπτωση της μη ανταπόκρισης τους να γίνεται διακοπή της παροχής νερού, εκτός ευπαθών περιπτώσεων.
 7. Άμεση ανάθεση του έργου ειδοποίησης και εκτέλεσης διακοπών παροχής νερού σε εργολάβο υπό την εποπτεία και τις οδηγίες της ΔΕΥΑΔ. Οι διακοπές θα πρέπει να εκτελούνται, εκτός ευπαθών περιπτώσεων, μετά από ενημέρωση ανεξάρτητα και ο ανεπηρέαστα προς όλους.
 8. Εκστρατεία ενημέρωσης όλων των καταναλωτών νερού μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και της συνόδου όλων των Προέδρων των κοινοτήτων, σημερινών και νεοεκλεγέντων, για την αναγκαιότητα εξοικονόμησης νερού, την υποχρέωση εξόφλησης των οφειλών προς την ΔΕΥΑΔ, την απαγόρευση άρδευσης από τα δίκτυα ύδρευσης και τις αυστηρές ποινές που προβλέπονται στις περιπτώσεις αυτές.
 9. Στις περιπτώσεις κοινοτήτων με έλλειψη νερού να γίνουν συνελεύσεις των κατοίκων για ενημέρωση, να διενεργηθούν έλεγχοι από συνεργεία υδραυλικών και εργολάβου διακοπών, να εντοπισθούν και να διακοπούν οι αντικανονικές παροχές.
 10. Να ξεκινήσουν άμεσα και σε συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων έλεγχοι για καταστραμμένους μετρητές, αντικατάστασή τους και χρέωση των αντίστοιχων ποσών.
 11. Στις περιπτώσεις που μετά την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων εξακολουθεί να παρατηρείται πρόβλημα λειψυδρίας να γίνονται προγραμματισμένες διακοπές νερού κατά τις νυχτερινές ώρες αφού πρώτα ενημερώνονται οι κάτοικοι.
 12. Συνεννόηση με ΔΕΗ, εργολάβους και προμηθευτές της ΔΕΥΑΔ για καταβολή των υποχρεώσεων της τμηματικά μετά τον Οκτώβριο Νοέμβριο.
 13. Ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής των βλαβών στον βιολογικό της Κ Αχαΐας εντός του τεθέντος χρονοδιαγράμματος.

Τα παραπάνω μέτρα είναι μέτρα άμεσης εφαρμογής και συγκεκριμένης τρίμηνης διάρκειας. Το πλαίσιο μέτρων για την εξυγίανση της ΔΕΥΑΔ και της ορθολογικής της λειτουργίας αποτελούν μια άλλη συζήτηση και απαιτείται πολύ περισσότερη ανάλυση και μέτρα που ξεφεύγουν από την παρούσα κατάσταση".


Πηγή