Με 9 θέματα συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πατρέων

Στην αίθουσα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο κτίριο Λαδόπουλου, την 15η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με τα παρακάτω θέματα:

1. Άδεια παράτασης μουσικών οργάνων (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς – Αντιδήμαρχος, Βασίλης Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής).

2. Αιτούμενη παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Κιλκίς 17 (Ο.Τ. 683) (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

3. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί τμήματος της οδού Αναξιβίου, λόγω έργου ανακατασκευής της, από το Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

4. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της παρόδου Ίου, λόγω έργου ανακατασκευής της, από το Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

5. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Μιντιλογλίου και Χατζηλιάκου, λόγω έργου της ΔΕΥΑΠ (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

6. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Αγίου Στεφάνου (Δεμένικων), λόγω έργου της ΔΕΥΑΠ (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

7. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Βραχναιϊκων, Μονοδενδρίου, λόγω έργου της ΔΕΥΑΠ (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

8. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Ροϊτίκων, λόγω έργου της ΔΕΥΑΠ (εισηγητής: Παύλος Στάμος – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).

9. Κοπή ενός (1) δέντρου επί της οδού Σωσιπάτρου 37 & Σολωμού (εισηγητής: Δημήτριος Πελεκούδας – Αντιδήμαρχος, Παναγιώτης Κωστόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).


Πηγή