Οι σταυροί προτίμησης όλων των υποψηφίων βουλευτών της Λευκάδας

Με ενσωματωμένο το 98,78% των εκλογικών τμημάτων (81/82 ΕΤ) οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων βουλευτών διαμορφώνονται σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, ως εξής

Tags:σταυροί προτίμησης


Πηγή