Πάτρα: Νέα συνεδρίαση για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Στην αίθουσα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο κτίριο Λαδόπουλου, την 19η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.15 συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με τα παρακάτω θέματα:

1. Επανέγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.) εντός του κοινωφελούς χώρου Β 32 του ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ Δήμου Πατρέων (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Β Θωμόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής),


Πηγή