Πάτρα – Την προσεχή Τρίτη θα συνεδριάσει ξανά η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 9η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνεδριάζει η Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση της ήδη κατατεθείσας αγωγής υπό του Δήμου Πατρέων (αριθ. καταθ.1981/2019) για αναγνώριση της κυριότητας του και διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών επί εδαφικού τμήματος στη θέση «Προάστειο» των Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλλου – Νομική Σύμβουλος)
 • Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 56/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πατρών (ειδική διαδικασία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Ζάρλας– Νομικός Σύμβουλος)
 • Ρύθμιση οφειλών (Π. Ευθυμίου) σύμφωνα με το Ν. 4611/2019 (εισηγητής: Π. Μελάς– Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση πρακτικού του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, για κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Πετρόπουλος– Αρμ. Δ/ντης)
 • Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) για την κατακύρωση αναδόχου για την «Μυοκτονία και Απεντόμωση στο Δήμο Πατρέων και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών απολύμανσης κτιρίων (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος– Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση του από 27/06/19 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου και κατακύρωση της προμήθειας οικοδομικών υλικών Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αντ/ρχοι, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «Προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας», προϋπολογισμού δαπάνης 99.099,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% & 24%, σύμφωνα με την αριθ. 16/2019 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος– Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 2. Ανάθεση της σύμβασης «Ετήσιας συντήρησης – αναβάθμισης του λογισμικού των προγραμμάτων CE erpeCM, που χρησιμοποιεί η Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ και η Δ/νση Υποδομών, στην κατασκευάστρια εταιρεία «Unisystems», με συνολικό ποσό ανάθεσης 3.343,04€ με ΦΠΑ, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ, 2β του Ν.4412/2016 (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος– Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Αντικατάσταση μελών στο Γνωμοδοτικό Όργανο – Επιτροπή Διαγωνισμού της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (εισηγητής: Π. Μελάς– Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Ακύρωση της υπ’ αριθ. 162/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και σύσταση εκ νέου γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελής επιτροπή) για τη διεξαγωγή του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 15ου Δημοτικού Σχολείου & 37ου Νηπιαγωγείου Πατρών», με προϋπολογισμό μελέτης 296.000,00€ με ΦΠΑ (238.709,68€ χωρίς ΦΠΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τις επεκτάσεις του δικτύου του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, – Αρμ. Δ/ντρια).
 • Απόδοση λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Βασιλοπούλου) για πληρωμή πιστοποιητικών, αντιγράφων, αποσπασμάτων, κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων ακινήτων του Δήμου Πατρέων από το Κτηματολόγιο (εισηγητής: Π.Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου, – Αρμ. Δ/ντρια)


Πηγή