Πράσινα σημεία: Ανάγκη για περισσότερους σάκους μεταφοράς υλικών.

Περιβάλλον Πράσινα σημεία: Ανάγκη για περισσότερους σάκους μεταφοράς υλικών.

Παρά την προσφορά αρκετών φορέων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, υπάρχει ακόμα μεγάλη ανάγκη από οικοδομικούς σάκους, καθώς η παραγωγή απορριμμάτων αυτήν την εποχή έχει ανεβεί κατακόρυφα.

Οι εθελοντές που δραστηριοποιούνται στα πράσινα σημεία επιθυμούν να ευχαριστήσουν:

Audrius Kembre: 250 σάκοι
Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Καταλυμάτων: 50 σάκοι
Ian, Σινιές: 20 σάκοι
Μάριος Σαλβάνος, Περίθεια: 4 σάκοι
Ταβέρνα Παλιά Περίθεια: 4 σάκοι
Εταιρεία Salty Bag, Γαρίτσα: 25 σάκοι
Ανώνυμος, Μεσογγή : 1 σάκος
Julie Tiley/Sandra Hellowell, Γιαννάδες: 2 σάκοι
Dianne, Δουκάδες: 5 σάκοι
Friends of Corfu: 11 σάκοι
Dave’s Proper Pies: 12 σάκοι
Costas Steak House, Λιαπάδες: 4 σάκοι

Τα κέντρα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών δεν λαμβάνουν οικονομική υποστήριξη και λειτουργούν 91 βάρδιες εβδομαδιαίως συγκεντρώνοντας το πλαστικό, το χαρτί, το μέταλλο και το γυαλί. Αυτά τα υλικά συλλέγονται και μεταφέρονται σε λευκούς σάκους οικοδομικών υλικών.

Λόγω του μεγάλου όγκου των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται, τα «πράσινα σημεία» είναι έχουν μεγάλη ανάγκη αυτούς τους σάκους. Εάν κάποια επιχείρηση ή οργανισμός θα ήθελε να βοηθήσει με δωρεά σάκων, παρακαλείστε να τα μεταφέρετε στο πλησιέστερο Πράσινο Σημείο (μπορεί να εντοπιστεί χρησιμοποιώντας www.recyclecorfu.com) ή να επικοινωνήσετε με το Facebook Group Lets do this, Corfu. Email επικοινωνίας [email protected]
Χωρίς αυτό το είδος σάκων τα κέντρα ανακύκλωσης δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά.
Όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν δωρεά σάκων, ή ακόμα και ένα μικρό ποσό από €5 που είναι το κόστος κάθε τέτοιου σάκου.


Πηγή