Πρόβλημα έντονης δυσοσμίας στο Διεθνή Αερολιμένα Ζακύνθου

Προβλήματα έντονης δυσοσμίας αντιμετωπίζει γι άλλη μια φορά η ευρύτερη περιοχή στο διεθνή αερολιμένα Ζακύνθου. Σύμφωνα με το έγγραφο το οποίο απέστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες, ο αερολιμενάρχης κ. Σπύρος Κλάδης, πιθανή αιτία για το φαινόμενο αυτό, είναι οι παραπλήσιες εγκαταστάσεις της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και απορριμμάτων του Δήμου Ζακύνθου. Παρόμοιο πρόβλημα είχε προκύψει και πέρυσι , όπου μετά από τους σχετικούς ελέγχους , του αρμόδιου τμήματος της ΠΕΖ, είχε διαπιστωθεί ότι ερχόταν , από την παράνομη εναπόθεση λυματολάσπης από τη ΔΕΥΑΖ , σε παρακείμενο οικόπεδο και μάλιστα εν αγνοία του ιδιοκτήτη. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε, ότι σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών στη ΖantePress24, η δυσοσμία είναι εκτεταμένη και έντονη, γεγονός που γίνεται άμεσα αντιληπτό και μάλιστα από απόσταση. Και ενώ , γι άλλη μια φορά , είναι φανερή η ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής παρέμβασης, των εμπλεκόμενων με το θέμα φορέων, Δήμος Ζακύνθου, ΔΕΥΑΖ, ΦΟΔΣΑ για τη λύση του προβλήματος, αυτό που συστηματικά φαίνεται να υπάρχει, είναι η πολιτική αδιαφορία, όπως αυτή δρομολογείται από τη γενικότερη πολιτική ολιγωρία. Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο, του αερολιμενάρχη κ. Σπύρου Κλάδη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πρόβλημα δυσοσμίας στο Διεθνή Αερολιμένα Ζακύνθου

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες ημέρες επανεμφανίστηκε στο Διεθνή Αερολιμένα Ζακύνθου πρόβλημα έντονης δυσοσμίας, το οποίο πιθανολογούμε ότι προέρχεται από τις παραπλήσιες εγκαταστάσεις της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και απορριμμάτων του Δήμου Ζακύνθου.
Παρόμοιο πρόβλημα είχαμε αντιμετωπίσει και πέρυσι, όπως σας είχαμε ενημερώσει με το ανωτέρω (1) σχετικό και για το οποίο, κατόπιν αυτοψίας που είχε διενεργήσει το Τμ. Περ/ντος, Υδροοικονομίας & χωρικού σχεδιασμού Π.Ε. Ζακύνθου (ανωτέρω 2 σχετικό), είχε διαπιστωθεί ότι προερχόταν από την παράνομη εναπόθεση λυματολάσπης από τη ΔΕΥΑΖ σε παρακείμενο οικόπεδο, εν αγνοία του ιδιοκτήτη
Προς αποφυγή επανάληψης σχετικών φαινομένων που έχουν δυσμενέστατο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και στο τουριστικό προϊόν του νησιού, παρακαλούμε για τις ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών.

Ο αν. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝ. ΚΛΑΔΗΣ


Πηγή