Πως «συνδέει» ο Νικήτας Αρετάκης το έργο του δημοτικού φωτισμού με την κατασκευή εργοστασίου στο ΛΙΒΑ… R […]

  • Με επιστολή του που κοινοποίησε στα ΜΜΕ , ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Νικήτας Αρετάκης μιλάει και "συνδέει" την αντικατάσταση των φωτιστικών του Δήμου Ζακύνθου με την κατασκευή του εργοστασίου διαχείρισης στο ΛΙΒΑ
  • Mιλάει για το «προφανές» …
  • Tο αιχμηρό του σχόλιο

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΑΡΕΤΑΚΗ Αγαπητέ Δημοτικέ Σύμβουλε Είναι προφανές ότι ο Ζακυνθινός πολίτης επιλέγει τους Δημοτικούς Συμβούλους ανεξαρτήτως του συνδυασμού που ανήκουν για να αγωνιστούν για το καλό του νησιού. Λάθη μπορεί κάποιος να κάνει αν το κόστος αφορά τον εαυτό του, επ΄ουδενί όμως εάν αυτά αφορούν τους άλλους, πολύ περισσότερο αν αφορούν το σύνολο. Επειδή η λάθος πληροφόρηση μπορεί να σε οδηγήσει σε τέτοια σοβαρά λάθη εν όψει του προσεχούς Δημοτικού Συμβουλίου επιθυμώ να σου επισημάνω τα εξής:

  • Το 2017 δηλαδή προ δύο ετών ο από πολλών ετών Τεχνικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Φραντζής συνέταξε μία προμελέτη δια την κατασκευή του εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων στον ΛΙΒΑ
  • Στην προμελέτη αυτή περιελήφθη εκ των υστέρων με πρόταση και ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προφανώς μετά από παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής, να γίνει με τον ίδιο διαγωνισμό και η ανάθεση λειτουργίας του εργοστασίου δια 5 έτη αντι συνολικού τιμήματος 8.741.246,08 € στον ίδιο εργολάβο και με προαίρεση μάλιστα επί πλέον 3 ετών με το επί πλέον αναλογούν ποσό τιμήματος.
  • Η προμελέτη αυτή με την καθυστέρηση 2 ετών εστάλη στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για έγκριση
  • Την 9ην τρέχοντος σε συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου εξέφρασα τις αντιρρήσεις μου δια την εφαρμογή της προμελέτης οι οποίες μετά από πολύωρες συζητήσεις έγιναν δεκτές και απεφασίσθη ο κ.Φραντζής κατόπιν δικής τους πρότασης να επικοινωνήσει άμεσα με τον Δ/ντή του Υπουργείου ώστε να συναντηθούμε δια να συζητήσουμε δια την δυνατότητα επικαιροποίησης της προμελέτης.
  • Αντί τούτου την επομένη 10ην τρέχοντος εστάλη από την προϊσταμένη του Υπουργείου στον Δήμο η έγκριση της προμελέτης και προφανώς δια να μετατεθεί η ευθύνη και να γίνει σύννομος η απόφαση ζητεί την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της ανάθεσης με τον ίδιο διαγωνισμό στον ίδιο εργολάβο την λειτουργία του εργοστασίου δια τουλάχιστον 5 έτη με τίμημα 8.741.246,08 €, έτσι και εσύ καθίστασαι συνυπεύθυνος στην ζημιά του Δήμου.
  • Είναι προφανές και μόνο ένας που δεν θέλει να καταλάβει δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει γίνει η κομπίνα, επιστήμη.

Γνωρίζουν πολύ καλά ότι το κόστος λειτουργίας του εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων εξαρτάται άμεσα από τους τόνους βάρους των απορριμμάτων που διαχειρίζεται δια τούτο στην προσωρινή διαχείριση του ΛΙΒΑ κοστολογείται ανά τόνο διαχείρισης. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι θα υπάρξει σημαντική μείωση της ποσότητας των προς διαχείριση απορριμμάτων μετά την επιτυχή διαλογή των ανακυκλώσιμων στην πηγή και των άλλων μέτρων που θα εφαρμόσει η Νέα Δημοτική Αρχή και προσπαθούν με προφανή μεγάλη ζημία του Δήμου να αποσυνδέσουν το κόστος λειτουργίας από τον όγκο των απορριμμάτων που θα διαχειρίζεται ανεβάζοντας το κόστος λειτουργίας ετησίως σε 1.748.247,22 € στηριζόμενοι σε υποθετικές αναφορές εξόδων. Εάν δηλαδή η ποσότης των προς διαχείριση απορριμμάτων περιορισθεί σε 22.000 tn* περίπου σύμφωνα με την δυνατότητα του εργοστασίου που προτείνουν τότε το κόστος ανά τόνο θα είναι δια τον Δήμο 1.748.247.22 € : 22.000 = 80/tn* , ενώ εάν οδηγούντο στον ΛΙΒΑ δια διαχείριση το κόστος θα ήταν μαζί με τον ΦΠΑ 51 €/ tn*. Μία ανάλογη σύμβαση έχει ήδη υπογραφεί δια την αντικατάσταση των φωτιστικών δια την οποία έχω δηλώσει ότι εάν ο εργολάβος δεν αποδεχθεί επαναδιαπραγμάτευση θα ζητήσω από την Δικαιοσύνη να αποζημιωθεί ο Δήμος από κάθε υπεύθυνο δια την ζημία που του προξένησε αυτή η σύμβαση. Η παρούσα μοναδικό και αποκλειστικό σκοπό έχει την ενημέρωση σου η οποία θα είναι πιο αναλυτική εάν η παρούσα Δημοτική Αρχή μου επιτρέψει να τοποθετηθώ κατά την διάρκεια της συνεδρίασης. Η ευθύν και η απόφαση αφορά και ανήκει αποκλειστικά σε εσένα. Νικήτας Αρετάκης


Πηγή