Πώς θα βρείτε στην ΕΡΓΑΝΗ τα ένσημα και τη σύμβαση εργασίας σας

Πώς θα βρείτε στην ΕΡΓΑΝΗ τα ένσημα και τη σύμβαση εργασίας σας

Ο εργαζόμενος που έχει καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μπορεί πλέον να ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας https://employees.yeka.gr. για τη σύμβαση εργασίας του αν είναι αορίστου ή ορισμένου χρόνου, τον μισθό του, το ωράριο εργασίας αλλά και για τα ένσημα που του έχει δηλώσει ο εργοδότης του.

Παράλληλα, ο εργαζόμενος μπορεί να ενημερωθεί κατά αυτόν τον τρόπο και για την νόμιμη υπερωριακή απασχόληση αλλά και για την άδεια που δικαιούται.

Ο εργαζόμενος έχει την δυνατότητα πρόσβασης πιλοτικά από τις 18.00 έως τις 08.00 καθημερινά στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο και από τις 15 Ιουλίου για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα που έχουν υποβληθεί από την 1 Ιανουαρίου του 2017 και έπειτα.
Ο ενδιαφερόμενος εργαζόμενος για να ενημερωθεί για όλα τα παραπάνω θα πρέπει:

– Να επισκεφτεί την σελίδα employees.yeka.gr και να βάλει τους κωδικούς taxis.
-Εν συνεχεία στην σελίδα της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μπορεί να αναζητήσει όλα τα έντυπα τα οποία έχουν υποβληθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από την επιχείρηση/εργοδότη από την 1η/1/2017 και αφορούν την εργασιακή του σχέση, τα ένσημα το , την απασχόλησή του , το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχει, τη μαθητεία ή την πρακτική υου άσκηση.

Τα έντυπα αυτά είναι:

Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης).
Ε4: Πίνακας προσωπικού (Ετήσιος/ Αρχικός/ Ετήσιος Συμπληρωματικός/ Συμπληρωματικός Ωραρίου/ Τροποποιητικός Αποδοχών).
Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.
Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση).
Ε7 Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου.
Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.
Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας.
Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας.


Πηγή