Στην Ισπανία και στο Μεξικό ταξιδεύει η ποίηση του Παναγιώτη Τζαννετάτου

Στην Ισπανία και στο Μεξικό ταξιδεύει η ποίηση του Παναγιώτη Τζαννετάτου.

Αποσπάσματα δημοσιεύτηκαν σε λογοτεχνική ιστοσελίδα του Μεξικού.

https://www.piranhamx.club/index.php/quienes-somos-2/oidos-negro-poesia/item/883-poemas-de-panagiotis-tzanetatos?fbclid=IwAR0ftBLg5kgsNoku6g6V_NbWanrNEXUjJfnhGBNlsEsTH1fi50hGa1bB1lo


Πηγή