Συμβαίνει τώρα ! Αναβολή στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω μη απαρτίας – Στα θέματα Η.Δ. ο ηλ […]

Αναβλήθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω μη απαρτίας και απουσιών τόσο από τη πλειοψηφία όσο και από την αντιπολίτευση Σημαντικότερα θέματα ημερήσιας Ήταν η ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού. Πολύ απλά ο ηλεκτροφωτισμός του Δήμου Ζακύνθου, κόκκινο πανί για τον επερχόμενο Δήμαρχο κ.Νικήτα Αρετάκη, ο οποίος στοχεύει στην αποδόμηση της σύμβασης, αφήνοντας με δηλώσεις του , πολλά να αιωρούνται. Επίσης στην ίδια συνεδρίαση, θα συζητείτο η ονομασία του Δημοτικού Θεάτρου, όπως και η καταχρηστική και παράνομη χρήση του πλατώματος, δημοτικής έκτασης Ναυαγίου, από τους μικροπωλητές, που οι υπηρεσίες του δήμου ανακάλεσαν και μετά από προσφυγή τους στο Πρωτοδικείο Πύργου, δόθηκαν με όρους εκτός Ναυαγίου.


Πηγή