Το Μουσείο Άγγελου Σικελιανού (ΜΑΣ) υποψήφιο για το Bραβείο «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς 2020»

Την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 επισκέφθηκε το Μουσείο Άγγελου Σικελιανού η εκπρόσωπος της Επιτροπής Αξιολόγησης για την υποψηφιότητά του στο Βραβείο «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς 2020» (European Museum of the Year Award 2020 – ΕΜΥΑ 2020) μετά την υποβολή σχετικής αίτησης – πρότασης από το Δήμο Λευκάδας.

Ο θεσμός του Βραβείου « Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς» θεσπίστηκε το 1977 και τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Βραβεύει σε ετήσια βάση την καλύτερη μουσειακή πρακτική στην Ευρώπη και ενθαρρύνει τις καινοτόμες δράσεις, ενώ υπάγεται στο διεθνή πολιτιστικό οργανισμό Ευρωπαϊκό Φόρουμ Μουσείων, που παρέχει το νομικό και οργανωτικό πλαίσιο για το ετήσιο πρόγραμμά του.

Εκτός από το Βραβείο «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς 2020», θα απονεμηθούν και οι υπόλοιπες κατηγορίες βραβείων του διαγωνισμού: Βραβείο για το Μουσείο «Συμβούλιο της Ευρώπης», Βραβείο «Kenneth Hudson», Βραβείο «Stiletto», Βραβείο για το Μουσείο «Portimao – Το πιο Φιλόξενο Μουσείο της Ευρώπης», καθώς και Ειδικοί Έπαινοι.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την Άνοιξη του 2020 στο Συνέδριο του Βραβείου «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς» (EMYA Conference), όπου θα γίνει παρουσίαση του περιεχομένου και των καινοτομιών του Μουσείου Άγγελου Σικελιανού.

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή αφού με την υποψηφιότητά του το ΜΑΣ δηλώνει την παρουσία του προσβλέποντας σε διεθνή αναγνώριση, παρουσιάζει το έργο του, την ανταγωνιστικότητά του και το σημαντικό ρόλο του προς τα μέλη της τοπικής μας κοινότητας.

Από το Δήμο Λευκάδας


Πηγή