Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κέρκυρα σήμερα.

Πυροσβεστικό Σώμα Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Κέρκυρα σήμερα.

Σύμφωνα με τον χάρτη που εκδίδει καθημερινώς το Πυροσβεστικό Σώμα, η επικινδυνότητα στην Κέρκυρα σήμερα είναι υψηλή, καθώς το νησί είναι «κίτρινο», βάσει του χάρτη.

Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή!


Πηγή