Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Δευτέρα 29/7 στην Κεφαλονιά (Χάρτης)

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 29/07/2019

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 199

Δευτέρα, 29. Ιούλιος 2019


Πηγή