Ανακλήθηκαν τοποθετήσεις Γενικών Διευθυντών από το 2011 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Π.Ι.Ν Ανακλήθηκαν τοποθετήσεις Γενικών Διευθυντών από το 2011 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ανακλήθηκαν με δύο αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου οι τοποθετήσεις Γενικών Διευθυντών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων που έλαβαν χώρα την 1/1/2011 από τον τότε Περιφερειάρχη Σπ. Σπύρου.

Οι Ελεγκτές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης μόλις πρόσφατα αποφάνθηκαν οριστικά ότι τόσο οι αρχικές τοποθετήσεις όσο και η χορήγηση του Α’ βαθμού και η μισθολογική αναβάθμιση συγκεκριμένων υπαλλήλων έγινε κατά παράβαση της νομοθεσίας διότι οι υπάλληλοι δεν είχαν τις νόμιμες προϋποθέσεις και τα προσόντα για τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Μάλιστα και οι δύο ελεγκτικοί κρατικοί φορείς απαιτούν την αποκατάσταση της νομιμότητας και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε για το θέμα ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος, υπενθυμίζει ότι «είχε προσπαθήσει και το 2016 να αποκαταστήσει τη νομιμότητα, όπως είναι υποχρεωμένος να πράττει από το θεσμικό του ρόλο για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, όμως οι θιγόμενοι Γενικοί Δ/ντες είχαν προσφύγει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και είχαν δικαιωθεί για τυπικούς και όχι για ουσιαστικούς λόγους. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είχε σταθεί σε τυπικούς διοικητικούς λόγους και είχε αγνοήσει τη σοβαρότητα των καταγγελιών για τοποθετήσεις και χορήγηση μισθού και βαθμού που δεν δικαιούνταν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι από την Περιφερειακή Αρχή του κ. Σπύρου».

«Πάγια θέση της Περιφερειακής Αρχής ήταν και είναι ότι οι θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση, πόσο μάλλον οι υψηλότερες, αυτές των Γενικών Διευθυντών, θα πρέπει να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους που έχουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα αυξημένα καθήκοντα και τις ευθύνες» αναφέρει ο Θ. Γαλιατσάτος, κατηγορώντας το πρώην περιφερειάρχη Σπύρο Σπύρου για κομματικές τοποθετήσεις στελεχών: «Όταν αυτές οι θέσεις έχουν δοθεί χαριστικά με κομματικά ή προσωπικά κριτήρια, τότε δημιουργούνται σχέσεις εξάρτησης με την πολιτική ηγεσία και τα οικονομικά συμφέροντα με αποτέλεσμα την αδυναμία της διοίκησης να υπηρετήσει το λαό και τα συμφέροντά του».


Πηγή