Δήμος Πύργου: Υπογραφή έργου για την προσπελασιμότητα και την ασφάλεια των σχολείων

Υπογράφηκε χθες από τον Δήμαρχο Πύργου κ. Γαβρίλη Λιατσή η Διακήρυξη για την πράξη με τίτλο: «Μέτρα προσπελασιμότητας και ασφάλειας σχολικών μονάδων Δήμου Πύργου», με προϋπολογισμό δαπάνης 267.840,00 € και φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πύργου.

Όπως έγινε γνωστό η χρηματοδότηση της πράξης προέρχεται εξ΄ ολοκλήρου από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».

Η Διακήρυξη υπογράφηκε παρουσία των Διευθυντών που συνεργάστηκαν για τη επίτευξη του έργου και συγκεκριμένα του κ. Άγγελου Τσίκα Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Πύργου, και της κας Σοφίας Ζάγκλη Διευθύντριας Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης, πάντα υπό την καθοδήγηση του Προέδρου των Σχολικών Επιτροπών κ. Δημητρίου Μεσσαλά. Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2019.

Η εγκριθείσα πρόταση προβλέπει παρεμβάσεις στα κάτωθι σχολεία:

1ο , 2ο,3ο ,4ο, 6ο, 7ο,10ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου, Δημοτικό Σχολείο Επιταλίου, Δημοτικό Σχολείο Καράτουλα , Δημοτικό Σχολείο Βουνάργου, 4ο και 8οΝηπιαγωγείο Πύργου, 1ο , 2ο 3ο και 4ο Γυμνάσιο Πύργου, Γυμνάσιο Επιταλίου, 2ο, 3ο και 4ο Λύκειο Πύργου.

Σε όλες τις παραπάνω σχολικές μονάδες προβλέπονται τα παρακάτω έργα:

*** Τοποθέτηση ειδικής πληροφοριακής πινακίδας για σχολεία, τύπου ΙΙ.

*** Προειδοποιητική εγκάρσια οριζόντια διαγράμμιση οδοστρώματος “τύπου Ζebra” με σύστημα ψυχροπλαστικού υλικού και υάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων, για υψηλή αντοχή και εξαιρετική ορατότητα την ημέρα και κατά την διάρκεια της νύχτας.

*** Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος πεζοδρομίου.

*** Διαμόρφωση θέση στάθμευσης ΑμεΑ με οριζόντια διαγράμμιση, συνοδευόμενη από ειδική οριζόντια προειδοποιητική σήμανση, πληροφοριακή πινακίδα ΑμεΑ και ράμπας πρόσβασης στο επίπεδο του πεζοδρομίου, όπου υπάρχει, καθώς και

*** Κατασκευή νέας ράμπας πρόσβασης με τοιχίο, από τον αύλειο χώρο προς το εσωτερικό των σχολείων, ή διαμόρφωση – επέκταση της ήδη υπάρχουσας, με επίστρωση της τελικής της επιφάνειας από χρωματιστή τσιμεντοκονία.

Επιπλέον σε μεμονωμένα σχολεία και ανάλογα με τις διαπιστωμένες ανάγκες έχει προβλεφτεί η διαπλάτυνση του υφιστάμενου πεζοδρομίου και η τοποθέτηση τσιμεντόπλακων, η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών και η μετατόπιση εξώθυρας εισόδου.

Ο κ. Λιατσής ευχαρίστησε για τη συμβολή τους τις δύο εμπλεκόμενες Διευθύνσεις του Δήμου, που συνέβαλαν ανάλογα με την αρμοδιότητά τους στην έγκριση της πρότασης. Αν και η Διακήρυξη αυτή αποτελεί την τελευταία που υπέγραψε ως Δήμαρχος Πύργου, δήλωσε ευτυχής που κλείνει την καριέρα του και ακόμα και τις τελευταίες ημέρες υπογράφει έγγραφα που αφορούν μεγάλα και σημαντικά έργα για την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ενεργός έως την τελευταία ημέρα, θα παραδώσει στον νέο Δήμαρχο μια πλειάδα έργων και συμβάσεων σε εξέλιξη ενώ υποσχέθηκε ότι ακόμα και από τη θέση του απλού πολίτη θα συνεχίσει να αγωνίζεται όσο μπορεί για την επίτευξη οποιουδήποτε έργου που θα αναβαθμίζει τη ζωή και τη διαβίωση των πολιτών.


Πηγή