ΔΟΠΑΠ: Μόνο με υπογραφή συμφωνητικού παραχώρησης, θα επιτρέπεται η χρήση των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων […]

Δήμος Κέρκυρας ΔΟΠΑΠ: Μόνο με υπογραφή συμφωνητικού παραχώρησης, θα επιτρέπεται η χρήση των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

Μόνο με την υπογραφή συμφωνητικού παραχώρησης, θα επιτρέπεται η χρήση των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Γήπεδα, χώροι άθλησης κλπ) για την περίοδο 2019-2020, σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου του ΔΟΠΑΠ Νίκου Κορακιανίτη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Άνευ αποφάσεως παραχώρησης και σχετικού συμφωνητικού, δεν επιτρέπεται η χρήση των χώρων αυτών.

Αιτήματα παραχώρησης μπορούν να υποβάλλονται στη γραμματεία του Οργανισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη δ/νση [email protected] ή να αποστέλλονται στο fax 2661047837».


Πηγή