Κέρκυρα: Επίσημη παράδοση του έργου της παραλιακής της Γαρίτσας.

Π.Ι.Ν Κέρκυρα: Επίσημη παράδοση του έργου της παραλιακής της Γαρίτσας.

Το έργο της “αποκατάστασης του παράκτιου τείχους ΝΑΟΚ και κρηπιδωμάτων, πεζοδρομίων και στηθαίων στην παραλιακή Γαρίτσας Κέρκυρας” παραδόθηκε απόψε το βράδυ σε ειδική εκδήλωση της ΠΙΝ.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων διοργάνωσαν τελετή επίσημης παράδοσης του έργου.

Το έργο περιλαμβάνει:

Αποκατάσταση του παράκτιου τείχους στη θέση Ν.Α.Ο.Κ. , το οποίο είχε υποστεί σημαντικές φθορές και παραμορφώσεις και ειδικότερα έγινε πλήρη φωτογραφική – αρχιτεκτονική αποτύπωση του τείχους, αποσυναρμολόγηση λιθοδομής τείχους & παράλληλη αρίθμηση των λίθων, κατασκευή νέου τείχους αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο οποίος εδράστηκε σε σύστημα πασσάλων με πλακοειδή κεφαλόδεσμο και ακολούθησε η ανακατασκευή του συνόλου του τείχους πάνω στον κεφαλόδεσμο, χρησιμοποιώντας τους αρχικούς αριθμημένους λίθους.

Στο χώρο του αλσυλλίου έγινε μεταφύτευση – φύτευση νέων δένδρων & κατασκευή έργων διαμόρφωσης (παρτέρια – πλακοστρώσεις).

Επιπλέον έγινε ανακατασκευή του πεζοδρομίου από το CORFU PALACE έως τη διασταύρωση αεροδρομίου όπου και χρησιμοποιήθηκαν υφιστάμενες πλάκες και οι φθαρμένες αντικαταστάθηκαν από πλάκες ίδιας κοπής και σύστασης με πλήρη φωτογραφική – αρχιτεκτονική αποτύπωση των πλακών, αποσυναρμολόγηση και παράλληλη αρίθμηση τους. Κατασκευάστηκε πόδας προστασίας πριν από τον υφιστάμενο κρηπιδότοιχο και αποκαταστάθηκαν οι φθορές που είχαν λάβει χώρα κατά μήκος του κρηπιδότοιχου της παραλιακής οδού και οι οποίες προκλήθηκαν από τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή. Έγινε προσεκτική αποξήλωση των παραδοσιακών ιστών ηλεκτροφωτισμού καθώς και των κολωνίσκων που βρίσκονταν πάνω στο πεζοδρόμιο, αποθηκεύτηκαν, συντηρήθηκαν και εν συνεχεία επανατοποθετήθηκαν στις αρχικές τους θέσεις. Ακόμη κατασκευάστηκαν ράμπες ΑμεΑ στις θέσεις όπου υπήρχαν διαβάσεις πεζών. Όλες οι ανωτέρω εργασίες κατασκευάστηκαν και υπό την επίβλεψη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» και τo συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανήλθε στο ποσό των 3,125 εκ. €


Πηγή