Κέρκυρα: Ο Αλ. Λάτσας νέος πρόεδρος των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων.

Πυροσβεστικό Σώμα Κέρκυρα: Ο Αλ. Λάτσας νέος πρόεδρος των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων.

Λόγω παραίτησης του Προέδρου των πυροσβεστικών υπαλλήλων πραγματοποιήθηκε ανασύνθεση Δ.Σ. η οποία έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος: Λάτσας Σπ. Αλέξανδρος
  • Αντιπρόεδρος: Αγγουράκης Δ. Σπυρίδων
  • Γεν. Γραμματέας: Λέισος Ν. Ιωάννης
  • Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Καλλιντζής Γ. Δημήτριος
  • Ταμίας: Γιαννούλης Σπ. Γεώργιος
  • Οργανωτικός Γραμματέας: Χαλικιάς Κ. Ιωάννης
  • Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Πουλιάσης Κ. Σπυρίδων


Πηγή