Καβάσιλα: Έργο ανάπλασης προυπολογισμού 350.000 ευρώ

Το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ»π/υ 350.000,00 € που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο του χρηματοδοτικού προγράμματος »Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και σύντομα ολοκληρώνεται.

Το συγκεκριμένο έργο συμβάλλει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της Περιοχής της Τ.Κ. Καβασίλων καθώς και ενισχύει την κοινωνική συνοχή , βελτιώνει την προσβασιμότητα, εξασφαλίζει υψηλή αισθητική στάθμη περιβάλλοντος στους κατοίκους και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής τους.

Δεν υπήρξε χρηματοδοτικό πρόγραμμα που να μην υποβάλλαμε ώριμες και ολοκληρωμένες προτάσεις και να μην πετύχουμε την ένταξή τους, την Δημοπράτησή τους και την έναρξη της υλοποίησής τους!!!

Όλα αυτά τα πετύχαμε γιατί είχαμε ΟΡΑΜΑ και η ΑΝΑΠΤΥΞΗ του Δήμου μας αποτελούσε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΜΕΛΗΜΑ μας. Δε μείναμε σε εξαγγελίες αλλά προχωρήσαμε σε πράξεις!!!!

ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΘ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
πρ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ


Πηγή