Νίκος Τσουκαλάς:”Μύθος και πραγματικότητα η ιδεοληψία ο Βάσιμος Λόγος Απόλυσης”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξαρχής είχαμε εκφράσει την αντίθεσή μας στη διάταξη του αρ. 48 του Ν.4611/2019 και είχαμε αρθρογραφήσει λέγοντας πως η υπό ψήφιση διάταξη δεν παρέχει καμία επιπλέον εξασφάλιση στους εργαζομένους.

Η διάταξη αυτή προϋπήρχε ούτως ή άλλως όπου προβλεπόταν ότι στους λόγους και προϋποθέσεις εγκυρότητας της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης, που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 3198/1955 (Α' 98) όπως ισχύει θα προστίθετο και η συνδρομή βάσιμου λόγου κατά την καταγγελία, υπό την έννοια του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016 (Α' 5), δηλ. εισαγόταν η έννοια «του βάσιμου λόγου», ως σωρευτικό κριτήριο, για το έγκυρο της καταγγελίας.
Το μόνο το οποίο κατάφερε επιφέρει η διάταξη του αρ. 48 του Ν.4611/2019 ήταν:

  • την αύξηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και
  • την αύξηση των απολύσεων.

Επίσης πολλοί εργοδότες , προσπαθώντας να φυλάξουν τα νώτα τους, ξεκίνησαν την

διαδικασία για εξπρές «αξιολογήσεις» εργαζομένων που θα δημιουργούσαν μαξιλάρι ασφαλείας για μελλοντικές απολύσεις.

Και πολλοί εργαζόμενοι είχαν θεωρήσει (κατόπιν νομικών συμβουλών) ότι μπορεί να

ακυρώσουν μια απόλυση προσφεύγοντας στα δικαστήρια με συχνότητα 1/12.

Είχαμε τονίσει ότι η συγκεκριμένη διάταξη θα οδηγήσει τόσο σε στιγματισμό των εργαζομένων (κατά την απόλυσή τους) καθώς τις περισσότερες φορές θα «αξιολογούνται» αρνητικά. Και σε πολλές περιπτώσεις είναι βέβαιη η υπονόμευση της μελλοντικής επαγγελματικής τους πορείας καθώς στο έντυπο της απόλυσης αναγράφεται ο λόγος απόλυσης.

Επίσης έχουν κατατεθεί πολλές προσφυγές εργαζομένων στα δικαστήρια όπου θα πρέπει ο εργοδότης να αποδεικνύει το γιατί ο εργαζόμενος δεν είναι ικανός κ.λ.π. κάτι το οποίο σαφέστατα είναι πολύ θολό και υποκειμενικό.

Και πριν καν στεγνώσει το μελάνι, οδηγηθήκαμε σε εκατοντάδες προσφυγές

εργαζομένων στα δικαστήρια όπου με βάση τα ελληνικά δεδομένα, θα εκδικαστούν σε

βάθος 5ετίας …

Και όλα αυτά χωρίς πραγματικά να υπάρχει κάποιος ουσιαστικός λόγος προστασίας των

εργαζομένων καθώς η προστασία προϋπήρχε με το αρ.24 του Αναθεωρημένου

Ευρωπαϊκού Χάρτη.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΣΗ Α ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΦΕΕΖ


Πηγή