Ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός ευχαριστεί…

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία

ΑΡΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ (ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ)»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ την OIKOΓΕΝΕΙΑ

Φωτίου, Νικολάου-Παναγή & Μιχαήλ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ

για την δωρεά του ποσού των ευρώ 2.500 στην μνήμη

ΣΤΥΛΊΑΝΟΥ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη


Πηγή