Ο ΦΟΔΣΑ ενημερώνει: “…Καταβάλλεται προσπάθεια καθαρισμού περιοχών με συσωρευμένα απορρίμματα… […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε το φαινόμενο να χαθούν πολλοί κάδοι απορριμμάτων από σημεία όπου είχαν τοποθετηθεί. Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων παρακαλεί πολίτες και επιχειρηματίες όπου για κάποιο λόγο διαθέτουν τους κάδους αυτούς και οι οποίοι πλέον δεν χρησιμοποιούνται, είτε να τοποθετήσουν τους κάδους αυτούς εκεί όπου βρίσκονταν είτε να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία προκειμένου να επανατοποθετηθούν για την προσωρινή αποθήκευση των απορριμμάτων. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι καταβλήθηκε και καταβάλλεται προσπάθεια απομάκρυνσης και καθαρισμού περιοχών όπου βρίσκονται συσσωρευμένα απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα, η διατήρηση της καθαριότητας στα σημεία αυτά είναι επιβεβλημένη. Για το λόγο αυτό ενημερώνουμε ότι.

  • Τα απορρίμματα πρέπει να είναι σε κλειστές σακούλες και να τοποθετούνται μέσα στους κάδους.
  • Τα ανακυκλώσιμα υλικά τοποθετούνται στους μπλε κάδους,
  • Τα χαρτόκουτα συσκευασίας πρέπει να σπάνε, να συσκευάζονται και να τοποθετούνται δίπλα από τους κάδους.
  • Απόβλητα οικοδομικά, στρώματα, και αρκετά είδη στερεών ογκωδών αποβλήτων διαχειρίζονται από αδειοδοτημένη ιδιωτική επιχείρηση με την οποία οι πολίτες και οι επιχειρήσεις οφείλουν να συνεργάζονται.
  • Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση οι πολίτες πρέπει να έρχονται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΦοΔΣΑ και του Δήμου προκειμένου να υπάρξει διαχείριση και αντιμετώπιση ιδιαίτερων ζητημάτων και να αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη διάθεση κάθε είδους απορρίμματος.


Πηγή