Προληπτικοί έλεγχοι για την αντιμετώπιση των «επικίνδυνων» τροχονομικών παραβάσεων στα Ιόνια Νησιά

Το χρονικό διάστημα από 1 έως 15 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν συνολικά (1.440) έλεγχοι και βεβαιώθηκαν (526) σχετικές παραβάσεις

Εντατικοί αστυνομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα από 1 έως 15 Αυγούστου, για την αντιμετώπιση των «επικίνδυνων» τροχονομικών παραβάσεων σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο.

Οι έλεγχοι στοχεύουν στην πρόληψη και τον περιορισμό των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων καθώς και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκαν (51) συνεργεία, ελέγχθηκαν (1.440) οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά (526) «επικίνδυνες» παραβάσεις από τις οποίες:
• (47) για οδήγηση υπό τη επίδραση οινοπνεύματος
• (26) για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
• (138) για υπερβολική ταχύτητα
• (8) για επικίνδυνους ελιγμούς
• (39) για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
• (240) για μη χρήση κράνους
• (20) για κινητό τηλέφωνο και
• (8) για μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών (παιδικό κάθισμα)

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, αποσκοπώντας στην ασφαλή χρήση του οδικού δικτύου, την τήρηση των Κανόνων Οδικής Κυκλοφορίας και την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.


Πηγή