Σημαντική Εξέλιξη! Ιδρύθηκε στη Ζάκυνθο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο

Ιδρύθηκε στη Ζάκυνθο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο, γεγονός που αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, στον τομέα της εκπαίδευσης, των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, στις συνήθεις εκπαιδευτικές δομές. Τα σχολεία αυτά αποτελούν σημαντική, ψυχολογική και κοινωνική διέξοδο για τους μαθητές, όπου με την αμέριστη υποστήριξη και βοήθεια των καθηγητών και του ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού, αναπτύσσουν γνωστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και εκπαιδεύονται σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς. Το νέο αυτό σχολείο θα λειτουργήσει στο χώρο του ΕΠΑΛ στον Άγιο Κήρυκα. Ήδη η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου, βρίσκεται στη διαδικασία στελέχωσης του, ενώ έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ώστε να ξεκινήσει η διαμόρφωση του χώρου που θα λειτουργήσει το νέο σχολείο.
photo: Unicef


Πηγή