Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου oι δημαιρεσίες στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας.

Δήμος Κέρκυρας Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου oι δημαιρεσίες στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας.

Aπο το δήμο Κέρκυρας ανακοινώθηκε ότι η ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και μελών της οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής του δήμου κεντρικής Κέρκυρας και διαποντίων νήσων θα πραγματοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ..

Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ιονίου Βουλής.


Πηγή