Τραγανό: Ανάπλαση δημοτικών οδών

Το έργο «ανάπλαση δημοτικών οδών Αγ. Χαραλάμπους , Μακεδονίας και Παρόδου Αρχαίας Ήλιδας της ΔΚ Τραγανού» προϋπολογισμού 651.200 ευρώ ολοκληρώνεται.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο πρ. δήμαρχος Αλέξης Καστρινός

«Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και αφορά την ανάπλαση δημοτικών οδών Αγ. Χαραλάμπους Μακεδονίας και παρόδου Αρχαίας Ήλιδας της ΔΚ Τραγανού προυπολογισμόυ 651.200 ευρώ. Οι εργασίες ανάπλασης του συγκεκριμένου έργου υλοποιούνται και ολοκληρώνονται σύντομα. Στόχος μας η λειτουργική και η αισθητική αναβάθμιση του οικισμού. Πιο συγκεκριμένα το έργο αφορά το ανατολικό τμήμα του περιφερειακού δημοτικού δρόμου της ΔΚ Τραγανού μήκους 750 μέτρων περίπου το οποίο αποτελείται από την οδό Αγίου Χαραλάμπους και τμήμα της οδού Μακεδονίας καθώς επίσης και από την πάροδο της οδού Αρχαίας Ήλιδας μήκους 95μέτρων περίπου. Πετύχαμε και στις τρεις δημοτικές ενότητες του δήμου μας να εξασφαλίσουμε μεγάλες χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση έργων προκειμένου να πετύχουμε την ισόρροπη ανάπτυξη και να βελτιώσουμε την ζωή των συμπολιτών μας»


Πηγή