‭Προχωρά η σύμβαση για την αποκομιδή απορριμμάτων μέσης Κέρκυρας. ‬

Δήμος Κέρκυρας ‭Προχωρά η σύμβαση για την αποκομιδή απορριμμάτων μέσης Κέρκυρας. ‬

Μετά την αποστολή στο Δήμο της “σύμφωνης γνώμης” της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ο Δήμος της Κέρκυρας προχωρά άμεσα στην απευθείας ανάθεση και την υπογραφή σύμβασης της αποκομιδής των απορριμμάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Αχιλλείων,Παρελίων, Παλαιοκαστριτών και Φαιάκων, συνολικού προϋπολογισμού 225.000.


Πηγή