Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού με τηλεδιάσκεψη.

Π.Ι.Ν Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού με τηλεδιάσκεψη.

Σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων, για την επείγουσα λήψη απόφασης λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, καλεί ο πρόεδρος του σώματος Νίκος Μουζακίτης.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΙΝ έτους 2019.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαραπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός και νομιμοποίηση εκπρόσωπων σχετικά για τις τραπεζικές συναλλαγές των που θα ενεργούνται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ.Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός μελών Περιφερειακού Συμβουλίου, για τη συγκρότηση νέου Σ.Ο.Π.Π. ανά Περιφερειακή Ενότητα.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Ι.Ν.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθμ.20 Γ.Κ.Λ. για τον καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 5ο: Ένταξη της περιουσίας της Π.Ι.Ν. στο κτηματολόγιο. Τρέχουσα κατάσταση στις Π.Ε.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Γενική Δ/νση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής

ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής με αντικείμενο την Τουριστική Πολιτική στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.


Πηγή