Ένωση Αστυνομικών: Αίτημα για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλονιάς

41 κενές οργανικές θέσεις

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ
-Υπουργό Προστασίας του Πολίτη .
– Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
-Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
– Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
-Βουλευτή Κεφαλονιάς & Ιθάκης
-Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Kάλυψη κενών οργανικών θέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλονιάς.

Η ένωση μας για άλλη μια φορά αναφέρεται στο μεγάλο κενό των οργανικών θέσεων στην αστυνομική διεύθυνση Κεφαλονιάς που αριθμητικά είναι (41) κενές οργανικές θέσεις.
Οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε ένα μεγάλο γεωγραφικά νησί με μεγάλη τουριστική δραστηριότητα σε συνδυασμό με την υποστελέχωση των υπηρεσιών τόσο της έδρας όσο και των περιφερειακών υπηρεσιών και κυρίως του ΑΤ Ιθάκης χρήζουν άμεσης κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων.
Καλούμε την ηγεσία, πολιτική και φυσική, αλλά και όλους τους θεσμικούς φορείς σε μια ουσιαστική επίλυση του μείζονος σημασίας αυτού θέματος και στις προσεχείς ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ του Σεπτεμβρίου 2019 να δοθεί για την Διεύθυνση Αστυνομίας Κεφαλονιάς ικανοποιητικός αριθμός θέσεων.

Αργοστόλι 17/09/2019
Ο πρόεδρος

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος

Ο Γεν Γραμματέας

ΠΑΣΧΑΚΗΣ Δημήτριος.


Πηγή