Απεργούν οι υπάλληλοι της ΠΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Συμμετέχουν μαζικά στην Πανελλαδική Απεργία στις 24 Σεπτεμβρίου

Capture 1

Capture 1


Πηγή