Δήμος Αργοστολίου: Υποβολή αιτήσεων για ειδικό εποχικό βοήθημα Ο.Α.Ε.Δ. έτους 2019

Μέσω των Κ.Ε.Π υποβάλλονται αιτήσεις για καταβολή Εποχικού Επιδόματος Ο.Α.ΕΔ

Έναρξη στα Κ.Ε.Π από 18/9/2019

Απαραίτητα δικαιολογητικά: α)Δ. Ταυτότητας (ή Διαβ. και Άδ. Διαμ.)

β) Έγγραφα που να προκύπτει ο ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ, ο αρ. μητρώου ΙΚΑ

& φ/φο καταθετικού λογαριασμού σε μορφή IBAN με α΄δικαιούχο τον ωφελούμενο

Το επίδομα χορηγείται εφόσον υφίστανται οι προβλεπόμενες από τον Ν. 1836/89 προϋποθέσεις:

Π.Χ: -Οικοδόμοι με 95-210 ημερ/σθια το 2018,

– Μισθωτοί τουρ/κου-επις/κού κλάδου (75 ημερ/σθια και όχι άνω

των 50 από 1/10-31/12/2018),

– Μουσικοί-τραγουδιστές-Ηθοποιοί με 50-210 ημερ/σθια το 2018

(βεβαίωση του οικείου επαγγελμ. Σωματείου για Μουσικούς)

– Χειριστές οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων με 70-210 ημερ/σθια

(Ανυψωτικών & εκσκαπτικών μηχανημάτων, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος)

– Οι Μισθωτοί της ναυπ/κης ζώνης εφόσον υπάγονται σε ασφάλιση ΕΦΚΑ,

Συνταξιούχοι, που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και 10/09/2018

και ασκούσαν ένα εκ των επαγγελμάτων που έχουν τις προϋποθέσεις.

– Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2019 και μετά, και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Καταληκτική Προθεσμία: 02/12/2019 και ώρα 15.00

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ


Πηγή