Δήμος Ληξουρίου: Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα το κτιριακό πρόβλημα του ΓΕΛ Ληξουρίου ζητά η Λαϊκή Συσπείρωση

Αίτηση Προς: την κ. πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Των Δημοτικών Συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Αδαμαντία Καμινάρη
Δαμουλιάνου Θεόδωρου Κοιν: κ. Δήμαρχο Ληξουρίου
Καπάτου Βασιλείου κ. Κατσιβέλη Γεώργιο
Μαντζουράτου Δημητρίου
Συνοδινού – Βαλλιάνου Ευάγγελου
Φαρακλού Ευάγγελου

Κυρία Πρόεδρε

Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη του πρώτου Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα του κτιριακού προβλήματος του ΓΕΛ Ληξουρίου, λόγω του επείγοντος του θέματος.
Σας επισυνάπτουμε την σχετική εισήγηση και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ληξούρι 15/09/2019 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης
Θ. Δαμουλιάνος, Β. Καπάτος, Δ.Μαντζουράτος,
Ε.Φαρακλός, Ε. Συνοδινός- -Βαλλιάνος


Πηγή