Δήμος Νότιας Κέρκυρας: Ξεκίνησε η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αυτοδιοίκηση Δήμος Νότιας Κέρκυρας: Ξεκίνησε η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στις 10.00 ξεκίνησε η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας που έχει ως θέμα την εκλογή μελών του Προεδρείου και μελών Οικονομικής επιτροπής και επιτροπής Ποιότητας Ζωής.


Πηγή