Δήμος Πύργου: Ορισμός μελών Οικονομικής Επιτροπής

Με απόφαση Δημάρχου ορίζονται στην οικονομική επιτροπή : Πρόεδρος : Παναγιώτης Αντωνακόπουλος – Δήμαρχος Μέλη Γιάννης Αργυρόπουλος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Προγραμματισμού – Πολεοδομίας και χωροταξίας Γιάννης Παπαδημητρίου – Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Ανάπτυξης και Τουρισμού Μέλη (δημοτικοί σύμβουλοι) Νικόλαος Κοτσώνης Αλικάκη – Τζανέτου Ρούλα Ανδρέας Σκαρτσιάρης Βασίλης Παναγόπουλος Αντώνης Καράμπελας Γιάννης Αργυρόπουλος του Ιωάννη


Πηγή