Δημιουργία ομάδας εθελοντών πολιτικής προστασίας Δήμου Ιθάκης

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό συμβούλιο Ιθάκης ενέκρινε την πρόταση του Δημάρχου Ιθάκης για δημιουργία ομάδας εθελοντών πολιτικής προστασίας Δήμου Ιθάκης.

Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας είναι η παροχή, δια μέσου των μελών της, υπηρεσιών σε τομείς πολιτικής προστασίας.
Έδρα της Ομάδας Εθελοντών θα είναι ο Δήμος Ιθάκης και το Δημαρχείο.
Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου, επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση.
Εγγραφές ξεκινούν από σήμερα στο Δημαρχείο Ιθάκης στο ΚΕΠ με υπεύθυνη υπάλληλο την Καχρίλα Ιωάννα πληρ: 2674023920.


Πηγή