Δ. Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Κηρύχθηκε σεισμόπληκτος..


Ύστερα από ενέργειες
του Δημάρχου Ιωάννη Λέντζα

Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες του Δημάρχου Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. Λέντζα Ιωάννη, και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία κηρύσσεται ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης σεισμόπληκτος.

Η απόφαση έχει αποσταλεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όταν υπογραφεί θα προωθηθεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Τα οφέλη που προκύπτουν από την απόφαση αυτή, είναι πολλαπλά για τους δημότες του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και θα βοηθήσει στην αποκατάσταση των ζημιών λόγω του φυσικού φαινομένου.


Πηγή